Perfil do Autor

Souto, Erika Lopes, UFMG<span style="white-space: pre;"> </span>, Brasil